Program CEO "WF z klasą"

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej”i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem  Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

W dzisiejszych czasach zauważalnie spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Program miał pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Nauczyciele wychowania fizycznego przystąpili do wszystkich edycji programu "WF z klasą".

Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach programu przygotowali cztery zadania tj.:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) polegający na omówieniu obecnych i udoskonaleniu przyszłych zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. W tym celu uczniowie wypełnili (zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze) odpowiednio przygotowaną ankietę, z której to wynikło że uczniowie widzą wiele plusów na zajęciach wychowania fizycznego w naszej szkole, ale wskazali również słabe strony.

Do PLUSÓW możemy zaliczyć:

 • dobrą bazę sportową,
 • uczniowie lubią zajęcia wychowania fizycznego,
 • uczniowie ćwiczą bo sprawia im to przyjemność,
 • uczniowie ćwiczą bo mają świadomość, że jest to korzystne dla zdrowia,
 • uczniowie nie unikają ćwiczeń i lekcji wychowania fizycznego,
 • uczniowie lubią nauczycieli wychowania fizycznego,
 • uczniowie mają zaufanie do nauczycieli wychowania fizycznego,
 • uczniowie wychodzą zadowoleni z lekcji wychowania fizycznego,
 • uczniowie czują się bezpiecznie na lekcjach wychowania fizycznego oraz na przerwach między lekcjami.

Do MINUSÓW zaliczymy:

 • brak muzyki na lekcjach wychowania fizycznego,
 • brak lub mało zajęć tanecznych,
 • brak zajęć z tenisa ziemnego,
 • mało zajęć wynikających z planu na hali sportowej w szczególności w klasach pierwszych,
 • mało zajęć na lodowisku,
 • brak podziału na grupy chłopców i dziewcząt w klasach sportowych,
 • niektórzy uczniowie siedzą na ławce w czasie gier zespołowych.

Na koniec nauczyciele wf zebrali wnioski z ankiety:

 • Uatrakcyjnić  lekcje poprzez wprowadzenie zajęć tanecznych (aerobik, stepy) z muzyką,
 • Ćwiczenia dostosować do grup ćwiczebnych i postarać się je bardziej urozmaicać,
 • Maksymalnie wykorzystać czas na lekcji na ruch.
 • Maksymalnie wykorzystać bazę sportową a w szczególności dużą halę sportową
 • Więcej zajęć na lodowisku oraz innych dyscyplin sportowych
 • Organizacja różnych imprez sportowych aktywizująca uczniów mniej wysportowanych.

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS).Istotą LAS-u było włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach LAS-u zorganizowali dwie akcje. Pod koniec kwietnia odbył się Wiosenny Turniej dla szkół podstawowych,a na początku maja nasze gimnazjum wraz z Klubem Olimpijczyka „Jedynka” i Polskim Komitetem Olimpijskim zorganizowali III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Tematyce Olimpijskiej i Sportowej.

3. Co najmniej 2 zadania do wyboru z puli opracowanej przez CEO, które dostosować należało do swoich potrzeb i warunków. Nauczyciele WF wybrali:

 • zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
 • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
 • atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic.

4. Wszystkie działania były dokumentowane na blogu -> http://blogiceo.nq.pl/gim1soch/

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates