DEBATA OKSFORDZKA „JACY JESTEŚMY?”

Ostatecznie, w wyniku wysuniętych podczas dyskusji argumentów, strona „KONTRTEZY” przekonała publiczność do poparcia swojego stanowiska: „Nieprawda, że młodzież to nastoletni przestępcy, to ludzie pełni ideałów, wartości i uczuć.” Debata odbyła się zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej i pokazała młodym ludziom, że można w sposób kulturalny rozmawiać i spierać się w sprawach ważnych i trudnych. 

Ekspertem piątkowej debaty był prof. dr hab. Paweł Łuków – pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opiekunkami Oranżerii Naukowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II są panie: Beata Franczuk i Renata Rossa – Ponieważ.

O projekcie mówią: ORANŻERIA NAUKOWA to młodsza siostra Kawiarni Naukowej, organizowanej przez Festiwal Nauki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Partnerami realizowanego w Gimnazjum nr 1 projektu są: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauki Kopernik, Seventh Framework Programme oraz „SciCafe”. Dla nasORANŻERIA, to miejsce wymiany poglądów, gdzie wymagane jest uzasadnienie swojej opinii z uwzględnieniem złożoności omawianej kwestii. Spotkania w ORANŻERII umożliwiają młodzieży omówienie istotnych dla siebie zagadnień i skonfrontowanie ich z różnorodnymi opiniami. Spotkania odbywają się przy udziale eksperta – naukowca, specjalisty w danej dziedzinie. Dają więc młodzieży szansę konfrontacji swoich poglądów z faktami naukowymi. W ocenie opiekunek projektu, najlepszym sposobem na poznanie danego problemu jest dyskusja, która pozwala udoskonalić umiejętności formułowania i przekazywania swoich przemyśleń oraz kształci umiejętność słuchania i rozumienia wypowiedzi rozmówców. Debaty w bieżącym roku szkolnym będą koncentrowały się na problemach społecznych. Kolejna debata dotyczyć będzie wartości wpajanych młodzieży w rodzinie i ważnej funkcji, jaką pełni rodzina w kształtowaniu postaw młodego człowieka.

W nowym roku szkolnym skoncentrujemy się na osiągnięciach nauki i techniki oraz etycznych aspektach tych osiągnięć.

więcej zdjęć w galerii >>>

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates