Debata Oksfordzka "Mój wizerunek w sieci"

Dnia 06.03.2015r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie odbyła się debata oxfordzka na temat „ Mój wizerunek w sieci.”
W działaniu tym uczestniczyli przedstawiciele klas 1d i 2d przygotowywani pod kierunkiem pani Renaty Rossa – Ponieważ. Na początku projektu poznaliśmy zasady prowadzenia debaty oxfordzkiej oraz jej temat . W drodze losowania ustaliliśmy stanowiska, do których mieliśmy się przygotować. Klasie 2d przypadło w udziale przedstawienie tezy: „ Mój wizerunek w sieci jest bezpieczny”, natomiast uczniom z klasy 1 d stanowisko kontrtezy: „ Nieprawda, że mój wizerunek w sieci jest bezpieczny”.

Dla zwolenników tezy zadanie to było bardzo trudne, gdyż mając inne przekonania musieli wyszukać informacji, danych, które potwierdzały wygłaszane przez nich argumenty. Pomogły również opracowane przez nas prezentacje multimedialne. Nasza debata odbyła się 6 marca 2015r. Publiczność licznie zgromadziła się w świetlicy szkolnej. Stanowili ją uczniowie klasy 1d, 2d, psycholog szkolny, dyrektor, nauczyciele matematyki, wychowania fizycznego, informatyki.

Debatę rozpoczął Marszałek – nasz opiekun projektu pani Renata Rossa – Ponieważ, która na wstępie zapoznała zgromadzonych z zasadami debaty oxfordzkiej, po czym udzieliła głosu uczestnikom. Debatowanie rozpoczęły kilkuminutowe wystąpienia wstępne każdej ze stron.
Zwolennicy tezy rozpoczęli debatę mocnym, pewnym siebie głosem. Drużyna opozycji postawiła na tradycyjną formę spokojnego przemówienia wstępnego. W kolejnej części debaty uczestnicy mieli za zadanie przedstawić argumenty poparte wynikami badań, danych, które trafią do publiczności.
Obie grupy prezentowały silne argumenty, pewność siebie, determinację, oraz dobre przygotowanie merytoryczne do omawianego tematu. Drużyna obrońców tezy starała się dowieść, że jeżeli będziemy respektować wszelkie zasady obowiązujące to nasz wizerunek w sieci jest bezpieczny. Drużyna przeciwna kładła nacisk na to, że w dzisiejszych czasach Internet, a w szczególności nasz wizerunek w nim zamieszczany nie jest bezpieczny nawet wtedy, gdy korzystamy z niego ostrożnie. Grupa zwracała uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet. Zwracaliśmy uwagę na to, jakie informacje, zdjęcia czy też filmy świadomie bądź nieświadomie zamieszczamy w sieci. Jak często wyciągamy telefon, aby nagrywać zdarzenie, którego jesteśmy świadkami, a potem nie pytając o zgodę osób sfilmowanych zamieszczamy filmy, zdjęcia na portalach społecznościowych. Zdjęcie raz zamieszczone w sieci zaczyna żyć własnym życiem, często nie mamy wpływu na to, kto i w jaki sposób je wykorzystuje nadużywając nasz wizerunek. Dlatego też ważne abyśmy mocno zastanowili się nad tym jakie informacje, zdjęcia czy filmy udostępniamy.

Widzowie uważnie słuchali wystąpień stron, po czym rozpoczęła się seria dociekliwych pytań ze strony publiczności kierowanych do poszczególnych członków grup debatujących. Uczestnicy wyłaniali nowe argumenty, broniąc swojego stanowiska. Zgodnie z zasadami publiczność mogła wyrazić swoje stanowisko poprzez zmianę zajmowanego wcześniej miejsca. Po stronie klasy 2d zasiadali ci, których przekonały argumenty tezy, zaś po stronie klasy 1d ci, do których trafiły argumenty kontrtezy. Potem nastąpiła runda podsumowująca, w której debatujący przedstawiali swoje mowy końcowe odnosząc się do przedstawianych argumentów swoich adwersarzy. Podsumowaniem debaty było sporządzenie przez publiczność plakatów „Co zrobić, by mój wizerunek w sieci był bezpieczny?” Powstał swoisty Katalog zasad bezpiecznego korzystania z sieci i zabezpieczania wizerunku, który w niej umieszczamy.

W debacie uczestniczyła społeczność szkolna, przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców.

Formą ewaluacji była „debata po debacie”, w której uczestnicy ocenili przebieg dyskusji, jej atmosferę oraz towarzyszące emocje. Graficznym jej wyrazem był plakat.
Ponadto zebraliśmy opinie od obserwujących debatę nauczycieli: „Uczestniczyłyśmy w debacie na temat „Mojego wizerunku w sieci”, którego uczestnikami były zespoły z klasy 1d i 2d. Całe spotkanie było bardzo emocjonujące, atmosfera gorąca, a czas trwania zdecydowanie za krótki. Każda ze stron w bardzo przekonujący sposób usiłowała przeforsować swoje zdanie. Obydwie klasy przygotowały mnóstwo argumentów, nie bały się wyrażać swojego zdania. Publiczność z klasy 2d, 1d i nauczyciele bardzo żywiołowo reagowała i brała czynny udział w dyskusji. Uważamy, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Młodzież ma możliwość wypowiedzenia się, wysłuchania argumentów innych, nie obawia się wyrażać swoich opinii. Nauczyciele również bardzo chętnie podejmowali rozmowę z uczniami, wysłuchiwali argumentów i brali czynny udział w dyskusji. Oczekujemy kolejnych zaproszeń na takie debaty”. (A. Jarlińska, J. Mróz – nauczyciele wychowania fizycznego)
„Jako wychowawca klasy 1d uczestniczyłam w debacie na temat wizerunku w sieci. Debata przebiegała według określonych zasad, wszyscy pilnowali swojej kolejności w występowaniu oraz czasu przeznaczonego na przedstawienie swojego stanowiska. Już to wywołało u mnie zdziwienie, że oponenci w debacie nie przekrzykują się. Uczniowie bardzo dojrzale przygotowali się do debaty, podawali przemyślane argumenty poparte danymi zaczerpniętymi ze źródeł. Zdziwiło mnie również to, że ja sama bardzo zaangażowałam się w dyskusję. Zadawałam pytania, a odpowiedzi które otrzymywałam były bardzo mądre. Debata bardzo mi się podobała. Poprzez jej pryzmat spojrzałam inaczej na moich uczniów, doceniłam ich zaangażowanie w dowodzeniu swoich racji” - B. Szmielak – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 1d.

Podsumowanie debaty może stanowić wypowiedź dyrektora szkoły, p. Małgorzaty Gorgis
„Doceniam ogromne zaangażowanie młodzieży w organizację debaty, ich zainteresowanie tematem, energię, emocje i determinację w przekazywaniu argumentów. Podziwiam dojrzałość osądów. Za ważne uważam przekazanie wniosków z debaty rodzicom w celu uświadomienia zagrożeń cyberprzestrzeni. Cenne spotkanie i doświadczenie wychowawcze”.
Nasze rekomendacje:
· Warto organizować debatę oxfordzką jako forum kulturalnej, rzeczowej wymiany argumentów budujących poglądy uczniów.
· Towarzyszące debacie emocje mają ogromny wpływ na postawy uczniów wobec problemów współczesności.
· Debata uczy słuchania innych i wypowiadania własnych poglądów.
· Nigdy za dużo wiedzy o ochronie danych osobowych, w tym wizerunku w sieci. Rozwój cyberprzestrzeni i wirtualna rzeczywistość zmuszają do nieustannego uwrażliwiania młodzieży na powstające zagrożenia.

Autorką zdjęć jest p. Marta Kułakowska

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates