Debata Oksfordzka "Rodzina tęczą postaw , wartości ..."

4 czerwca.2012r. uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

zorganizowali debatę oksfordzką, której celem była rzeczowa dyskusja na temat:

Rodzina podstawą wychowania, tęczą postaw, wartości i zachowań.

 Uczestnicząca  w debacie młodzież reprezentująca stronę Kontrtezy: Nieprawda, że rodzina jest podstawą wychowania,  tęczą postaw, wartości i zachowań,

przedstawiała argumenty pokazujące różne oblicza zachowań dorosłych, wpływające na

kształtowanie systemu wartości i postaw młodego człowieka.

     Stronę „TEZY” reprezentowali nauczyciele: dyrektor Małgorzata Gorgis i nauczycielki

Bogusława Bojarowska oraz Marta Kułakowska.

Stronę „KONTRTEZY” reprezentowali uczniowie klas drugich: Dorota Szajewska,

Wiktoria Frankowska, Sylwia Rogowska, Klaudia Jankowska, Adrianna Siekielska,

Wojciech Komosa.

Debata wywołała wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży

Funkcję ekspertów debaty pełniły panie: Katarzyna Wiśniewska – psycholog  z Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie, Katarzyna Matusiak – mediator

rodzinny z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie oraz Anna

Krukowska – kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

      W wyniku wysuniętych podczas dyskusji argumentów, strona „TEZY” przekonała

publiczność do poparcia swojego stanowiska: Rodzina podstawą wychowania, tęczą

postaw, wartości i zachowań.

       Relacje między najbliższymi osobami porównuje się często do ogródka, który

niepielęgnowany, szybko zmarnieje. Jak je pielęgnować, abyśmy mogli się nimi jak

najdłużej cieszyć? Popularne recepty: „Żyć razem”, „Spędzać czas ze sobą” wydają się

proste. Tylko… co to naprawdę znaczy? Przecież można przebywać w jednym

mieszkaniu cały czas i w ogóle nie być razem, bo każdy zaszywa się w swoim kącie i

zajmuje własnymi sprawami. W ten sposób oddalamy się od siebie.  Spędzanie czasu

razem pozwala zbudować i utrzymać więź, daje szansę towarzyszenia sobie nawzajem

zarówno w najważniejszych życiowych wydarzeniach, jak i w codzienności. Niezbędna

jest rozmowa. Prawdziwa, szczera, nie tylko ta pozostająca na poziomie techniczno –

logistycznym. O tym, co na obiad, kto odbierze dzieci ze szkoły, o której rodzice wracają

z pracy i jak długo jeszcze będą zwlekać z remontem mieszkania. Rodzina potrzebuje

dialogu, tylko wtedy może spełniać swoje funkcje i urzeczywistniać cenione przez siebie

wartości.

WNIOSKI:

-       Rodzina powinna stanowić wzorzec wartości i postaw dla młodego pokolenia.

-       W rodzinie kształtuje się nasz system wartości, dojrzewa osobowość, rozwija się przystosowanie społeczne.

-       W zależności od klimatu w jakim wzrastamy, tym się stajemy.

-       Nie ma szkoły dla rodziców; „bycia” rodzicem, każdy uczy się, gdy rodzicem zostaje.

-       Nie jest łatwo rodzicom pogodzić pracę, szczególnie poza miejscem zamieszkania,
z właściwym wychowaniem dzieci.

-       Są instytucje, które wspierają rodzinę w pełnieniu roli wychowawczej.

-       Młodzież potrzebuje szczerej rozmowy, czasu i zaufania.

-       Młodzież wie, że aby wymagać, należy zacząć najpierw od siebie.

-       Młodzież jest świadoma, że rodzina to nie tylko rodzice i dzieci, ale też dziadkowie, ciocie, wujkowie.

-       Można zorganizować życie tak, by rodzina spełniała swoje funkcje i stanowiła podstawę wychowania, tęczę postaw, wartości i zachowań.

 

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates