Wyprawka szkolna

Przysługuje uczniom:

-słabowidzącym,

-słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym: z afazją, z autyzmem, z zespołem Apergera,

posiadający orzeczenie o potrzbie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Szczególowe informacje znajdują się na stronie -> LINK

 

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates