Zajęcia pozalekcyjne

 W gimnazjum są organizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

- Intermatma z elementami robotyki

- Zajęcia z robotyki i programowania

- Warsztaty teatralne

- Warsztaty filmowe

- Warsztaty matematyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne i geograficzne

- Koło teatralne

- Zespół muzyczny

- Koło plastyczne

- Globe 

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates