Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 klas 3

Dnia 22 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

Po powitaniu uczniów, nauczycieli, gości, odśpiewano hymn narodowy i wprowadzono sztandar Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Zaprezentowano składy dotychczasowych pocztów sztandarowych i przekazano sztandar nowym składom. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie.

Po wyprowadzeniu sztandaru wręczono świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre oraz wzorowe). Otrzymali je następujący uczniowie:

 • Adamska Ilona
 • Buczyńska Wiktoria
 • Dobijański Przemysław
 • Dudek Wiktoria
 • Dylik Emilia
 • Głuchowska Izabela
 • Grochowska Patrcycja
 • Pawłowska Martyna
 • Remin Krzysztof
 • Sikora Wanessa
 • Skorupa Jakub
 • Skrzypczuk Gabriela
 • Smolińska Katarzyna
 • Stolarska Zuzanna
 • Wierzbicki Jan.

Rodzicom uczniów (Adamska Ilona, Dudek Wiktoria, Dylik Emilia, Grochowska Patrcycja, Pawłowska Martyna, Skorupa Jakub, Skrzypczuk Gabriela, Smolińska Katarzyna, Stolarska Zuzanna, Wierzbicki Jan), którzy uzyskali  średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę wzorową zachowania wręczono listy gratulacyjne.

Następnie rozdano nagrody rzeczowe za najwyższe noty na egzaminie gimnazjalnym Otrzymali je następujący trzecioklasiści:

 • Adamska Ilona kl. 3D – matematyka 90%
 • Bańburski Sebastian kl. 3C – język angielski poziom podstawowy 100%,
 • Biernacki Bartosz kl. 3B – matematyka 97%
 • Boczek Szymon kl. 3B – historia 94%
 • Cieślak Oliwia kl. 3C – język angielski poziom podstawowy 90%
 • Dobijański Przemysław kl. 3A – język polski 91%
 • Dudek Wiktoria kl. 3B – język polski 97%
 • Dylik Emilia kl. 3D – język polski 94%
 • Grochowska Patrycja kl. 3C – język polski 97%, matematyka 93%, język angielski poziom podstawowy 98%
 • Hutorowicz Marcin kl. 3B – język angielski poziom podstawowy 100%, poziom rozszerzony 93%
 • Kaczorowski Jakub kl. 3D – język angielski poziom podstawowy 100%, poziom rozszerzony 93%, Malinoś Andrzej kl. 3B – język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 100%
 • Pawłowska Martyna kl. 3C – historia 94%
 • Remin Krzysztof kl. 3D k- język polski 100%, historia i Wos 100%, język angielski poziom podstawowy 100%, matematyka 97%, przedmioty przyrodnicze 93%, język angielski poziom rozszerzony 93%
 • Sitarska Natalia kl. 3B – język polski 94%
 • Skorupa Jakub kl. 3D – matematyka 90%
 • Skrzypczuk Gabriela kl. 3B – język polski 97%, matematyka 93%
 • Smolińska Katarzyna kl. 3C – język polski 91%, język angielski poziom podstawowy 98%
 • Stolarska Zuzanna kl. 3D – język polski 91%
 • Walda Paweł kl. 3B – język polski 100%, język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 100%
 • Wawer Julia kl. 3D – język polski 94%
 • Wierzbicki Jan kl. 3D – historia 97%, matematyk 93%, język polski 91%, język angielski poziom podstawowy 100%.

Pani Dyrektor Małgorzata Gorgis, Wiceburmistrz Marek Fergiński oraz przedstawicielki Rady Rodziców Przewodnicząca Renata Sargowicka oraz Skarbnik Agnieszka Malinoś wręczyli medale pamiątkowe:

 • uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz uczniom wchodzącym w skład pocztów sztandarowych:
  • Adamska Ilona
  • Boczek Szymon
  • Brożyna Wiktoria
  • Buczyńska Wiktoria
  • Dobijański Przemysław
  • Dudek Wiktoria
  • Dylik Emilia
  • Głuchowska Izabela
  • Grochowska Patrycja
  • Hutorowicz Marcin
  • Kwiatkowska Weronika
  • Misiak Sebastian
  • Pawłowsa Martyna
  • Remin Krzysztof
  • Sikora Wanessa
  • Skorupa Jakub
  • Skrzypczuk Gabriela
  • Smolińska Katarzyna
  • Sowik Patrycja
  • Stolarska Zuzanna
  • Wierzbicki Jan
 • rodzicom wspierającym szkołę.

Ponadto rozdano inne nagrody i dyplomy za różnorodne talenty, osiągnięcia i działalność:

 • dla najlepszych matematyków nagrody wręczyły p. Jolanta Dobrzyńska, p. Sylwia Marcinkowska i p. Bożena Szmielak:
  • Adamska Ilona kl. 3D
  • Biernacki Bartosz kl. 3B
  • Buczyńska Wiktoria kl. 3C
  • Grochowska Patrycja kl. 3C
  • Jasiewicz Jakub kl. 3B
  • Pałyska Maciej kl. 3A
  • Skorupa Jakub kl. 3D
  • Skrzypczuk Gabriela kl. 3B
  • Zygmunt Michał kl. 3a
 • za działalność artystyczną nagrodę wręczyła p. Iwona Ochman:
  • Wróbel Martyna
 • za sukcesy sportowe nagrody wręczyli p. Jolanta Mróz i p. Paweł Kocik:
  • Bartczak Sebastian
  • Dobijańśki Przemysław
  • Kalota Zofia
  • Kunicki Filip
  • Lazzari Stasy
  • Mazurek Monika
  • Michnowski Jakub
  • Misiak Sebastian
  • Mroziński Jan
  • Pałyska Maciej
  • Sejdak Zuzanna
  • Syska Patrycja
  • Szymerski Dawid
  • Szwarc Michał
  • Wierzbicki Jan
 • za pracę związaną z Patronem szkoły nagrody ufundowane przez proboszcza Piotra Żądło wręczyła p. Anna Koperska
 • Adamska Ilona
 • Cieślak Oliwia
 • Dąrowska Joanna
 • Dudek Wiktoria
 • Głuchowska Izabela
 • Grochowska Patrycja
 • Hutorowicz Marcin
 • Klusek Magdalena
 • Kwiatkowska Weronika
 • Pawłowska Martyna
 • Sejdak Zuzanna
 • Sikora Wanessa
 • Sitarska Natalia
 • Skrzypczuk Gabriela
 • Smolińska Katarzyna
 • Sowik Patrycja
 • Wróbel Martyna
 • Żakowska Wiktoria

Na zakończenie głos zabrali goście: p. Marek Fergiński, ks. Jarosław Łękarski oraz p. Agnieszka Malinoś.

Na pożegnanie uczniowie klas trzecich zaprezentowali montaż słowno-muzyczny ph. „Został nasz ślad...”.

Przydatne linki

 

 

 

 

 Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates